Hasle kano og kajakk...

 

Les mer på websidene til Hasle:


hasle logo

 

530clas

 

 

hasle-expedition-kajakk

 

 

Hasle explorer

 

 

 

Hasle kajakk-excursion

 

 

 

 

hasle kajakk k400

 

 

 

kajakk excursion